Thẩm tra kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI (21/11/2019 15:00)

Trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, đã có 49 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Để làm rõ hơn tiến độ, kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, sáng 21/11, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi thẩm tra báo cáo tổng hợp, kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề như: đầu tư nâng cấp, khắc phục tình trạng một số tuyến kênh mương xuống cấp, đảm bảo tưới, tiêu cho sản xuất; cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn; hỗ trợ bồi thường diện tích đất sạt lở đất do khai thác cát sỏi; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông; vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ đối với người đi lao động xuất khẩu… UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và giao nhiệm vụ yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri đúng với thực tế. Tính đến ngày 25/10, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong đối với 11 kiến nghị (đạt 22%) và đang tiếp tục giải quyết đối với 38 kiến nghị của cử tri.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện khắc phục một số hạn chế trong trả lời ý kiến của cử tri; tăng cường đôn đốc, kiểm tra tiến độ xử lý các vụ việc và nêu rõ trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền địa phương trong giải quyết ý kiến của cử tri. Đồng thời có giải pháp giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị còn lại của cử tri./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác