Thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh (11/10/2019 18:35)

Chiều ngày 11/10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án sử dụng số tiền thuê đất về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên và báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chuyên đề tự chủ bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 đối với kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đã cấp theo giường bệnh năm 2017 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. 

Trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại chuyên đề kiểm toán tự chủ bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 đối với kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đã cấp theo đầu giường bệnh năm 2017 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập tỉnh Vĩnh Phúc. UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh cho phép 3 bệnh viện tuyến tỉnh và 8 trung tâm y tế tuyến huyện được trích khoản kinh phí đã cấp năm 2017 để bổ sung Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp tại từng cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 2019-2022.

Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án sử dụng số tiền thuê đất về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên xác định việc xây dựng phương án sử dụng số tiền thu được là cần thiết để các cấp, các ngành triển khai các bước theo trình tự đầu tư xây dựng cơ bản sớm hoàn thành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, ngành y tế hạch toán vào sự nghiệp phát triển y tế; Sở Y tế tăng cường kiểm tra việc sử dụng khoản kinh phí trên thực hiện đúng nguồn, đúng mục đích. Đối với Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án sử dụng số tiền thuê đất về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên có báo cáo bổ sung giải trình cụ thể phương án sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ; bổ sung thêm nội dung cho phụ lục dự thảo Nghị quyết về phương án sử dụng tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác