Trả lời đơn của người dân liên quan đến việc xây dựng nhà văn hóa thôn Sa Phùng (30/07/2019 10:55)

Thời gian qua chúng tôi có nhận được đơn phản ánh của nhân dân thôn Sa Phùng, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch kiến nghị về 5 nội dung liên quan đến việc xây dựng nhà văn hóa thôn Sa Phùng; đầu tư các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp và dự án mới trên địa bàn; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường GTNT thôn Sa Phùng; nghĩa trang thôn Chùa Mung và chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp quỹ 1 không đúng diện tích thu hồi. Những nội dung nhân dân phản ánh chúng tôi đã chuyển đến UBND huyện Lập Thạch và được phúc đáp. 

Về nội dung thứ nhất nhân dân phản ánh: mặc dù đã được phê duyệt xây dựng song đến nay đã hơn 2 năm công trình nhà văn hóa thôn Sa Phùng vẫn chưa được triển khai. Phản ánh này của bà con được UBND huyện Lập Thạch trả lời như sau: 

Nhà văn hóa thôn Sa Phùng là công trình phát sinh sau thời điểm lập kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh nên ngày 28/8/2017 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 6647/UBND-CN4 về việc đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa thôn Sa Phùng, xã Văn Quán, trong đó:

Giao cho UBND huyện Lập Thạch, UBND xã Văn Quán căn cứ Luật đầu tư công 2014, Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh về phân cấp đầu tư và khả năng cân đối vốn của địa phương để triển khai, thực hiện. Đồng thời, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ công trình nhà văn hóa thôn Sa Phùng khi có nguồn vốn bổ sung theo quy định. Căn cứ Luật đầu tư công 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, UBND huyện Lập Thạch đã tập trung phân bổ nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên trả nợ các công trình xây dựng hoàn thành từ 2014 trở về trước, sau đó đến công trình chuyển tiếp và công trình mới phát sinh.

Hiện tại UBND huyện, UBND xã Văn Quán chưa có nguồn vốn cân đối đầu tư xây dựng cho nhà văn hóa thôn Sa Phùng theo văn bản của tỉnh giao. Ngày 21/9/2017, UBND huyện Lập Thạch đã ban hành văn bản số 946/UBND-VH đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cho nhà văn hóa thôn Sa Phùng, xã Văn Quán theo cơ chế hỗ trợ tại Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 và Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013. Ngày 13/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 8022/UBND-TH3 giao cho Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo đề nghị của UBND huyện Lập Thạch. Tại thời điểm này, UBND huyện vẫn chờ phản hồi của cơ quan chức năng của tỉnh.

Nội dung thứ 2Theo văn bản số 1938-SKHĐT-THQH về việc đầu tư các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp và dự án mới đã được phê duyệt đầu tư các công trình thuộc thôn Sa Phùng với số tiền là 5,268 tỷ đồng vì vậy nhân dân trong thôn không biết các dự án nào đã hoàn thành, dự án nào chuyển tiếp và dự án nào mới. Khi nhân dân tôi hỏi thì được lãnh đạo xã trả lời đã xin được 2,1 tỷ đồng để đổ 1,6km đường giao thông cho thôn. Qua kết quả xác minh:

Tại văn bản số 200/BC-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tháng 12/2016 tại kỳ họp thứ 4-HĐND tỉnh khóa XVI thì tổng vốn ngân sách tỉnh dự kiến đầu tư trong kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh theo Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND cho một số công trình thuộc thôn Sa Phùng xã Văn Quán là 4.338 triệu đồng, cụ thể:

+  Đường GTNT thôn Sa Phùng, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch: dự kiến đầu tư 2.126 triệu đồng

 + Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân thôn Sa Phùng, xã Văn Quán: dự kiến đầu tư 500 triệu đồng

+ Đường GTNT tuyến ông La đi đường 305C, tuyến nhà ông Chuyên đi Lưu Huệ, tuyến Sinh Sen đi UBND xã, huyện Lập Thạch: dự kiến vốn đầu tư 1.712 triệu đồng.

- Thực  tế tổng số vốn ngân sách của tỉnh đã phân bổ đầu tư theo Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND cho các công trình thuộc thôn Sa Phùng xã Văn Quán là 3.226 triệu đồng, cụ thể:

+ Đường GTNT thôn Sa Phùng, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch: Đã được phân bổ 2.126 triệu đồng.

+  Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân thôn Sa Phùng, xã Văn Quán: Đã được phân bổ 500 triệu đồng.

+  Đường GTNT tuyến ông La đi đường 305C, tuyến nhà ông Chuyên đi Lưu Huệ, tuyến Sinh Sen đi UBND xã, huyện Lập Thạch: Đã được phân bổ 600 triệu đồng.

Như vậy tổng vốn đã giải ngân là 3.224 triệu đồng/3.226 triệu đồng, đạt 99,9%. Ban đầu Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh là 5,268 tỷ đồng, UBND tỉnh phê duyệt đầu tư là 4.338 triệu ( trong đó: thực tế vốn của tỉnh cấp 3.226 triệu đồng, còn lại là vốn cân đối của huyện, xã) và hiện tại ngân sách huyện, xã còn khó khăn nên chưa có khả năng đối ứng theo kế hoạch tỉnh dự kiến.

Nội dung thứ 3: Theo Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 7/10/2015 thôn Sa Phùng, xã Văn Quán đã được UBND tỉnh phê duyệt số tiền là 5.703.631.000 đồng để đầu tư xây dựng đường GTNT. Với số tiền trên UBND tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 19 của HĐND tỉnh năm 2018 và số 107/2013 là 2.126.000.000 đồng, phần còn lại do ngân sách huyện, ngân sách xã huy động nhưng lãnh đạo UBND xã lại trả lời: số tiền làm 1,6 km đường GTNT thôn Sa Phùng lấy từ văn bản số 1938 ngày 12/7/2017, vì vậy nhân dân thôn Sa Phùng chúng tôi không biết số tiền nào là làm đường?

Kết quả xác minh: Tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường GTNT thôn Sa Phùng, xã Văn Quán, với tổng mức đầu tư được duyệt là 5.703.631.000đ, quy mô chiều dài: 1,636km, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 và Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 tối đa là 2.126 triệu đồng, phần vốn còn lại do NSNN huyện Lập Thạch, NSNN xã Văn Quán tự huy động.

Tại Văn bản số 200/BC-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tháng 12/2016 tại kỳ họp thứ 4-HĐND tỉnh khóa XVI, đã dự kiến hỗ trợ đầu tư cho một số công trình thuộc thôn Sa Phùng xã Văn Quán theo Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 và Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 là 4.338 triệu đồng (trong đó: Công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Sa Phùng, xã Văn Quán được hỗ trợ đầu tư 2.126 triệu đồng. Phần vốn còn lại do NSNN huyện Lập Thạch, NSNN xã Văn Quán tự huy động).

Như vậy, công trình Đường GTNT thôn Sa Phùng, xã Văn Quán, đã được ngân sách tỉnh đầu tư 2.126 triệu đồng theo đúng như văn bản 1938/SKHĐT-THQH ngày 12/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung thứ 4: Xã Văn Quán hiện nay có tổng 6 nghĩa trang nhân dân trong 16 thôn dân cư trên địa bàn xã, nhân dân thôn Sa Phùng được biết xã đã lấy nghĩa trang Chùa Mung mang tên nghĩa trang nhân dân thôn Sa Phùng, khi nhân dân hỏi thì được lãnh đạo xã trả lời do thiết kế ghi nhầm. Khi nhân dân hỏi xây dựng nghĩa trang Chùa Mung xin kinh phí ở đâu thì được đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trả lời là lấy 500 triệu từ văn bản số 1938, nhưng đồng chí Chủ tịch UBND xã lại trả lời: số tiền xây dựng nghĩa trang Chùa Mung là xin ngoài, còn một số tuyến đường không nằm trong địa phận thôn Sa Phùng mà lại nằm trong danh mục đầu tư theo Công văn số 6471 ngày 25/10/2014 của UBND tỉnh. Từ những lý do trên nhân dân thôn Sa Phùng rất bức xúc về những ý kiến trả lời của lãnh đạo xã. Nội dung này qua xác minh cho thấy:

Thôn Sa Phùng có tỷ lệ đất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% để phát triển kinh tế - xã hội, nên thuộc diện được ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh. Ban thường vụ xã đã nhất trí việc thiết kế cải tạo nghĩa trang Chùa Mung và Đồi Lậm thành tên là Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân thôn Sa Phùng.

Tại văn bản số 200/BC-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tháng 12/2016 tại kỳ họp thứ 4-HĐND tỉnh khóa XVI có dự kiến cho đầu tư Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân thôn Sa Phùng là 500 triệu đồng. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ đầu tư Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân thôn Sa Phùng theo Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND với số tiền là 500 triệu đồng.

Còn một số tuyến đường không nằm trong địa phận thôn Sa Phùng mà lại nằm trong mục đầu tư công theo Văn bản số 6471/UBND-KT3 ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh.

Tại văn bản này ban đầu cho phép đầu tư một số tuyến, nhánh thôn Sa Phùng, tuy nhiên sau đó qua thẩm tra thấy một số tuyến đó không nằm trong địa phận thôn Sa Phùng  nên ngày 12/6/2015  Sở kế hoạch đầu tư đã có văn bản số 1037/SKHĐT-TĐ về việc  thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Sa Phùng xã Văn Quán;Tại văn bản  này chỉ cho phép đầu tư 06 tuyến là cần thiết phải đầu tư, các tuyến còn lại hầu hết là tuyến nhánh và dân cư thưa thớt. Nếu UBND xã Văn Quán tự cân đối nguồn và quyết định đầu tư theo phân cấp; Ngày 30/9/2015 Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư công của tỉnh ban hành văn bản số 288/BC-HĐTĐ về việc báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư công cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Sa Phùng, xã Văn Quán trong đó nêu rõ các tuyến được đầu tư và các tuyến còn lại không thuộc diện hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh.

Như vậy, việc đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân thôn Sa Phùng và Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Sa Phùng xã Văn Quán là phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Văn Quán.

Nội dung thứ 5: Theo Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp quỹ 1 thì được UBND tỉnh hỗ trợ 108thóc/sào/5 năm liên tục nhưng đến nay nhân dân trong thôn mới chỉ được hỗ trợ 01 lần là đủ diện tích bị thu hồi và đúng với số tiền vào năm 2013. Cuối năm 2016 UBND xã Văn Quán gọi các hộ lên nhận tiền hỗ trợ 108kg thóc cho 04 năm còn lại nhưng lần này chi trả tiền hỗ trợ không đúng diện tích của các hộ bị thu hồi. Qua xác minh nội dung phản ánh như sau:

Toàn xã Văn Quán hiện còn 657 hộ chưa được hỗ trợ lần nào và hỗ trợ thiếu theo Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND. Trong đó, thôn Sa Phùng, xã Văn Quán có 76 hộ gia đình được hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND, các hộ này bị thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Cụ thể:

- Tổng diện tích đề nghị hỗ trợ của thôn là: 90.713,6m2, số tiền cần phải chi trả là 1.020.528.000 đồng; trong đó:

+ Tổng số tiền đã chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân là: 408.960.675đ(Trong đó: UBND xã Văn Quán trực tiếp đã chi trả 01 năm: 200.992.050đ và Ban QLDA CTGT2- Sở GTVT tỉnh đã trực tiếp chi trả: 207.968.625đ).

+ Số tiền hỗ trợ còn thiếu cho các hộ là: 611.567.325 đồng.

UBND huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho các hộ dân thôn Sa Phùng bị thu hồi đất còn thiếu theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND tỉnh.

Thu Hương

 Xem phản hồi

 
Tin khác