Trả lời đơn của ông Hạ Văn Cấp xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (23/04/2019 14:28)

Công trình xây dựng Chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường đã được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa thể thực hiện được do gia đình ông Hạ Văn Cấp vẫn chưa đồng ý bàn giao lại mặt bằng. Mục trả lời thư bạn đọc xin được thông tin đến quý độc giả một số nội dung cũng như ý kiến trả lời của UBND huyện Vĩnh Tường về những khiếu nại của gia đình ông Hạ Văn Cấp.

Công trình xây dựng Chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường là “công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng” thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai. Ngày 05/12/2016, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 238/TB-UBND Về việc thông báo thu hồi đất đồng thời gửi thông báo cho các hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi trước 90 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, tất cả các hộ gia đình đã nhận được thông báo thu hồi đất. Hội đồng bồi thường và UBND xã cũng đã tổ chức niêm yết công khai thông báo thu hồi đất ngày 9/12/2016; họp với các hộ dân có đất thu hồi để thông báo các thông tin về dự án, thông qua thông báo thu hồi đất, dự kiến thời gian đo đạc, kiểm đếm vào ngày 20/2/2017 đúng với quy định. Đến nay, 12/12 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường. 10/12 hộ gia đình, tổ chức đã bàn giao mặt bằng cho UBND xã Vĩnh Sơn tổ chức thi công công trình.

Tuy nhiên đến nay, UBND xã Vĩnh Sơn chưa thể thi công được trên diện tích 725,2m2 đất 5% do hộ gia đình ông Hạ Văn Cấp chưa bàn giao mặt bằng. Gia đình ông Cấp đã nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại đến các cơ quan chức năng, khiếu nại về đơn giá bồi thường, hỗ trợ GPMB thấp; Đề nghị cứng hóa mặt kênh N9 để phục vụ tốt hơn việc đi lại vào trang trại mà gia đình ông sẽ chuyển đến; Đề nghị được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với vị trí mà gia đình ông chuyển trang trại đến. Trước những kiến nghị của gia đình ông Hạ Văn Cấp, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, UBND huyện Vĩnh Tường đã tổ chức buổi đối thoại nhằm giải quyết những nội dung khiếu nại của gia đình ông Hạ Văn Cấp. Tại buổi đối thoại ông Nguyễn Bình Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện đã trực tiếp trả lời những khiếu nại của gia đình ông Hạ Văn Cấp.

Bên cạnh đó, Hội đồng bồi thường, GPMB, UBND xã Vĩnh Sơn, các Ban ngành đoàn thể của UBND xã đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Cấp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung; di chuyển tài sản, vật kiến trúc, cây cối, vật nuôi trên đất đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho UBND xã Vĩnh Sơn nhưng hộ gia đình ông Cấp vẫn chưa đồng ý.

UBND huyện cũng đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Hạ Văn Cấp. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại UBND xã, nhà văn hóa thôn 3 và bàn giao cho hộ gia đình ông Cấp nhưng hộ gia đình ông Cấp không nhận quyết định. Ban thực hiện cưỡng chế cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại với hộ gia đình ông Cấp vào ngày 21/2/2019 nhưng gia đình ông không đến tham dự. Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo lập Biên bản giao Ban thực hiện cưỡng chế xây dựng phương án cưỡng chế để trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Thu HươngXem phản hồi

 
Tin khác