Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng công ty HHCP Mạch điện tử Nam Á (12/12/2017 13:45)

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Xem phản hồi

 
Tin khác