Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan (23/09/2019 16:03)

Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng công ty HHCP mạch điện tử Nam Á


 Theo CV số: 1632/SLĐTBXH-VLATLĐXem phản hồi

 
Tin khác