Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản (13/07/2017 17:15)

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

 

Xem phản hồi