Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 04/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ (13/04/2009 09:35)

Ngày 4/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất, kinh doanh, kết cấu hạ tầng.

 

Đối tượng thực hiện hỗ trợ lãi suất vẫn là các ngân hàng thương mại như quy định tại  Quyết định 131, Công ty tài chính (theo Quyết định 333). Bên cạnh đó, Ngân hàng phát triển Việt Nam cũng thực hiện.

 

Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay trung, dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam theo hợp đồng tín dụng của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất, kinh doanh, kết cấu hạ tầng  ký kết trước và sau ngày 1/4/2009 mà thực tế giải ngân từ ngày 1/4/2009  được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo thống kê thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế. 

 

Mức lãi suất được hỗ trợ là 4%/năm, trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất này được thực hiện từ ngày 1/4/2009 đến ngày 31/12/2011.

 

Về nguyên tắc hỗ trợ lãi suất, các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty tài chính cho vay các nhu cầu vốn trung, dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất-kinh doanh, kết cấu hạ tầng theo cơ chế cho vay thông thường và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

 

Thủ tướng lưu ý, các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty tài chính không được từ chối hỗ trợ lãi suất nếu khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng để đảm bảo việc vay được thực hiện thuận tiện, an toàn và đúng đối tượng.

 

Quyết định 443 là một trong hàng loạt các biện pháp của Chính phủ tiếp tục thúc đẩy kích cầu đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế và duy trì tăng trưởng.

 

Trước đó, ngày 23/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg hỗ trợ lãi suất cho vay 4%/năm đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm giá thành sản phẩm hàng hóa, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 8 tháng đối với các khoản tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/2-31/12/2009.

 

 Xem phản hồi

 
Tin khác