Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (07/05/2019 15:33)

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

 

Xem phản hồi

 
Tin khác