Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2019 (24/01/2019 10:03)

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2019 Về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Xem phản hồi

 
Tin khác