Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/02/2019 (14/02/2019 15:09)

Chỉ thị Về tăng cường giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Xem phản hồi

 
Tin khác