Chỉ thị số 04/CT-CTUBND (05/06/2018 16:03)

Chỉ thị số 04/CT-CTUBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác