Chỉ thị số 08/CT-CT (06/07/2018 15:45)

Chỉ thị số 08/CT-CT ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác