Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ (30/07/2019 15:47)

Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác