Công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (01/11/2019 15:53)

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới: 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh PhúcXem phản hồi

 
Tin khác