Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩn từ lợn trên địa bàn tỉnh (14/11/2019 15:30)

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới: 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác