Công văn của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ và pháo (30/10/2019 15:50)

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới: 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác