Công văn của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề "Vĩnh Phúc - Điểm đến kinh doanh - đầu tư tiềm năng của các DN châu Âu và Hoa kỳ" tháng 11/2019 (31/10/2019 15:51)

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới: 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác