Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương (19/11/2019 15:32)

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới: 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác