Công văn số 10/BCĐ389-TTGV ngày 18/3/2019 (27/03/2019 17:39)

Công văn số 10/BCĐ389-TTGV Vv triển khai đồng bộ các phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Xem phản hồi

 
Tin khác