Công văn số 10114/UBND-TH2 (19/12/2017 15:02)

Công văn số 10114/UBND-TH2 ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh V/v báo cáo số liệu đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác