Công văn số 1087-CV/BTGTU (04/07/2018 17:07)

Công văn số 1087-CV/BTGTU ngày 02/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v Truyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

 

Xem phản hồi

 
Tin khác