Công văn số 1545/UBND-TH2 (13/03/2018 14:35)

Công văn số 1545/UBND-TH2 ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh V/v đồng ý chủ trương tổ chức chương trình biểu diễn của nhóm nhạc Ấn Độ tại Vĩnh Phúc.


Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh PhúcXem phản hồi

 
Tin khác