Công văn số: 2244/UBND-VX1 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh (31/03/2020 18:05)

Công văn số: 2244/UBND-VX1 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh v/v chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 đối với người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế về Vĩnh Phúc từ bệnh viện Bạch Mai và trường hợp khác.Xem phản hồi

 
Tin khác