Công văn số 3911/UBND-TH1 (05/06/2018 15:57)

Công văn số 3911/UBND-TH1 ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác