Công văn số 3943/UBND-TH1 (05/06/2018 15:59)

Công văn số 3943/UBND-TH1 ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Đề án số 01-ĐA/TU và tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác