Công văn số 4027/UBND-TH1 (06/06/2018 15:05)

Công văn số 4027/UBND-TH1 ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác