Công văn số: 5048/UBND-TH2 ngày 08/7/2019 (10/07/2019 15:05)

Công văn của UBND tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xe truyền hình lưu động chuẩn HD cho Đài Phát thanh - truyền hình Vĩnh Phúc"

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác