Công văn số: 5438/UBND-NC1 ngày 18/7/2019 (22/07/2019 17:56)

Công văn số: 5438/UBND-NC1 ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác