Công văn số 819/UBND-KT4 (02/02/2018 14:59)

Công văn số 819/UBND-KT4 ngày 01/02/2018 của UBND tỉnhV/v giao nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác