Công văn số 8684/UBND-TH2 (03/11/2017 11:00)

Công văn số 8684/UBND-TH2 ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh V/v xây dựng báo cáo tình hình quan hệ hợp tác với CHDCND Lào.

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác