Công văn số 8687/UBND-VX3 (03/11/2017 14:38)

Công văn số 8687/UBND-VX3 ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh V/v chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh PhúcXem phản hồi

 
Tin khác