Công văn số 8704/UBND-TH2 (03/11/2017 11:08)

Công văn số 8704/UBND-TH2 ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh V/v báo cáo tổng kết Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013 - 2017 và xây dựng Chương trình cho giai đoạn tiếp theo.

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác