Công văn số 8706/UBND-TH1 (07/11/2017 07:42)

Công văn số 8706/UBND-TH1 ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Về việc khắc phục tồn tại, hạn chế đối với việc cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan đơn vị

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác