Công văn số10313/UBND-TH2 (26/12/2017 18:15)

Công văn số10313/UBND-TH2 ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh V/v người nước ngoài đến nghiên cứu điền dã trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác