Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 25/3/2019 (27/03/2019 17:28)

Kế hoạch số 48/KH-UBND Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Xem phản hồi

 
Tin khác