Kế hoạch số 4999/KH-UBND (09/07/2018 15:59)

Kế hoạch số 4999/KH-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc





Xem phản hồi

 
Tin khác