Kế hoạch số 847/KH-UBND (05/02/2018 15:03)

Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác