Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND (02/11/2017 17:00)

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND v/v hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Xem phản hồi

 
Tin khác