Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy (01/04/2020 17:43)

Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy Về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết xem File đính kèm:

Xem phản hồi

 
Tin khác