Nghị quyết số: 40/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 (30/07/2019 15:38)

Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi một số nội dung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên...

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác