Quyết định số: 1242/QĐ-UBND (17/05/2019 15:17)

Quyết định số 1242 v/v sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcXem phản hồi

 
Tin khác