Quyết định số 1594/QĐ-UBND (11/07/2018 08:03)

Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác