Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh (08/03/2019 14:30)

Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới: 

Xem phản hồi

 
Tin khác