Thông báo: Chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai trong dịp Tết Kỷ hợi 2019 (02/02/2019 16:18)

Để chủ động trong công tác Phòng, chống, ứng phó với thiên tai, nhất là tình trạng hanh khô trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 dễ xảy ra hiện tượng cháy rừng; nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các sở, ban, ngành; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức triển khai một số nội dung, công việc sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai cực đoan có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019; đặc biệt là chú ý đến thời tiết hanh khô dễ xảy ra hiện tượng cháy rừng trên diện rộng. Chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời khi có các tình huống thiên tai xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra bị động trong bất kỳ trường hợp nào.

2. Chi cục Kiểm lâm tổ chức thường trực nghiêm túc theo quy định để chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

3. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị khi có yêu cầu.

4. Báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh qua Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnhtheo Số điện thoại:3 862.518; Fax: 3861.721;địa chỉ Email: pclbvp@gmail.com. 

Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh

                                 

 Xem phản hồi

 
Tin khác