Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp Thường trực ngày 07/11/2019 (11/11/2019 15:56)

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới: 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác