Thông báo Kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2019 (29/10/2019 15:48)

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới: 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác