Thông báo số 15/TB-UBND (30/01/2018 09:30)

Thông báo số 15/TB-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 01/2018.

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Nguồn Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Xem phản hồi

 
Tin khác