Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT (11/04/2019 11:36)

Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Xem phản hồi

 
Tin khác