Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai (23/04/2019 08:11)

Năm 2018 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp (PCI) của Vĩnh Phúc xếp thứ 13/63 tỉnh thành, giảm một bậc so với năm 2017. Trong đó, chỉ số tiếp cận đất đai xếp thứ 60/63 tỉnh, thành, giảm 7 bậc so với năm 2017, đây là chỉ số có thứ hạng thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần. Cải thiện chỉ số tiếp cận về đất đai là vấn đề đặt ra cho tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2019.

Trong bối cảnh các địa phương trong cả nước đều có sự nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai. Bên cạnh đó, quỹ đất ở những vị trí thuận lợi trên địa bàn tỉnh đã dần được lấp đầy; công tác giải phóng mặt bằng, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất là những nguyên dẫn đến chỉ số tiếp cận đất đai của Vĩnh Phúc xếp thứ hạng thấp. Để khắc phục hạn chế về chỉ số tiếp cận đất đai, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát có giải pháp cụ thể cải thiện chỉ số này trong thời gian tới.

Sự vào cuộc của chính quyền các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai là các giải pháp các địa phương triển khai thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai.

Chỉ số tiếp cận về đất đai là một chỉ số thành phần quan trọng trong 10 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai không chỉ giữ chân các nhà đầu tư đang sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại tỉnh. Đồng thời góp phần cải thiện môi trường, tạo điểm đến hấp dẫn, tin cậy cho các các doanh nghiệp khi lựa chọn đầu tư tại Vĩnh Phúc, phấn đấu thực hiện mục tiêu Vĩnh Phúc nằm trong tốp 10 tỉnh thành có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2019./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác